Indywidualny kalendarz ciąży - Generator

Wprowadź datę ostatniej miesiączki i długość cyklu, aby wygenerować Twój zindywidualizowany kalendarz ciąży zawierający informacje na temat rodzajów świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w ciąży fizjologicznej, wraz z terminami ich przeprowadzania zgodnie ze Standardem Organizacyjnym Opieki Okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku