Indywidualny Kalendarz Ciąży

Wprowadź datę ostatniej miesiączki i długość cyklu, aby wygenerować Twój zindywidualizowany kalendarz ciąży zawierający informacje na temat rodzajów świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w ciąży fizjologicznej, wraz z terminami ich przeprowadzania zgodnie ze Standardem Organizacyjnym Opieki Okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku wydanym przez Ministra Zdrowia.

Standard Organizacyjny obowiązuje od 1 stycznia 2019 we wszystkich podmiotach leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie opieki okołoporodowej. Rozporządzenie jest również punktem wyjścia w przypadku prowadzenia ciąży patologicznej, który należy rozszerzyć o dodatkowe świadczenia w zależności od indywidualnych potrzeb danej kobiety.

Scroll to Top